Özgünlük: Büyük Liderliğin Anahtarı ve Onu Nasıl Kucaklanır


Günümüzün giderek daha karmaşık hale gelen dünyasında, etkili liderlik, beceri ve stratejilerde ustalıktan daha fazlasını gerektirir. Olağanüstü liderliğin özü özgünlüktür. Sağlam ilişkiler, etkili iletişim, etik davranış ve sürdürülebilir başarının temelidir.

Yine de otantik liderlik hala nadirdir. tarafından yapılan bir çalışma Berkely Haas Okulu otantik liderlerin bu eksikliğinin, genellikle güce eşlik eden aşırı güven ve yanılmazlık duygularından kaynaklandığını öne sürüyor.

Dahası, toplum hala uyumluluğa değer veriyor ve örgüt kültürleri sıklıkla tekdüzeliği yüksek bir öncelik haline getiriyor.

Bununla birlikte, güvenin çok önemli olduğu bir dünyada, otantik ve şeffaf liderlik sadece sahip olunması güzel bir nitelik değil, aynı zamanda gerekli bir niteliktir. Bu nedenle, büyük bir lider olmak için özgünlüğü kucaklamalısınız.

Otantik liderlerin nasıl ortaya çıktığını merak ediyor olabilirsiniz. Kavram geniştir ve günlük liderliğinizde bunun sizin için ne anlama geldiğini sorgulayabilirsiniz.

İş yerinde otantik liderliğin bazı açıklamaları ve örnekleri şunlardır:

Otantik Liderler Şeffaftır

Otantik liderler, belirli kalıplara uyacak kişilikleri benimsemezler. Bunun yerine, rollerine gerçek bir karakter katarlar.

Bir cephe takmak yerine, otantik liderler açıkça paylaşmak kişisel hikayeleri ve deneyimleri, ekip üyeleriyle bir bağlantı ve ilişkilendirilebilirlik duygusu yaratıyor.

Gizli gündemlerin veya gizli amaçların kararlarını yönlendirmesine izin vermezler.

Başkalarının fikirlerine uymaktan kaçınırlar. Yine de farklı inançlara sahip olanlara her zaman saygı gösterirler.

Otantik Liderler Güvenlik Açığı Konusunda Rahattır

Otantik liderler güvenlik açığını kucakla çünkü bunun kendi içlerinde ve ekiplerinde güveni, bağlantıyı ve büyümeyi teşvik etme gücünü anlıyorlar.

En önemlisi, güvenlik açığı için uygun bağlamı ve zamanlamayı anlarlar. Üretken savunmasızlık, açıklık ile profesyonel sınırları koruma arasında hassas bir denge gerektirir.

Örneğin, etkili liderler kişisel hikayeleri, deneyimleri ve zorlukları içtenlikle ve doğru bir şekilde paylaşırlar. Acıma veya sempati aramadan, öğrenmeyi ve büyümeyi teşvik etmek için hatalarını, başarısızlıklarını ve öğrenilen dersleri ifşa etmeye isteklidirler.

Ancak, sorunlarının kapsamlı ve mahrem ayrıntılarıyla başkalarına yük olmazlar.

Üretken güvenlik açığını uygularlar.

Otantik Liderler Amaçlarını ve Vizyonlarını Anlatırlar

Gerçek liderler, bir amaca olan bağlılıklarıyla diğerlerine ilham verirler. amaç. Ve sadık kalırlarHer türlü kişisel maliyetine rağmen değerlerine.

Ve insanları kendi taraflarına çekebilme yetenekleriyle tanınırken, değerlerini başkalarına empoze etmezler. Bunun yerine, farklı fikir ve fikirlere yoğun bir ilgi gösterirler.

Her zaman başkalarına saygı gösterirler ve sürekli olarak ortak bir zemin ararlar.

İkiyüzlü ve manipülatif insanlara tolerans göstermezler. Duygularını tanıma ve düzenleme konusunda usta olsalar da, adaletsizlik veya etik dışı davranışlar karşısında seslerini yükseltmekten çekinmezler.

Zehirli ortamlarla karşılaştıklarında olumlu değişimi kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ve yokluğunda kendilerini mücadeleden uzaklaştırırlar.

Otantik Liderler, Otantiklik Kültürleri İnşa Ederler.

Örnek olarak liderlik ederler ve başkalarının kendileri gibi rahat hissettikleri alanlar yaratırlar. Bu liderler açık ve dürüst iletişimi teşvik eder.

Psikolojik güvenliğin yaratılması bu liderler için bir önceliktir. Yargılanma veya olumsuz tepkilerden korkmadan herkesin düşüncelerini, fikirlerini ve endişelerini rahatça ifade etmesini isterler. Bu tür bir kültür özgünlüğün gelişmesini sağlar.

Hesap verebilirlik, otantik bir kültürde anahtardır. Liderler, eylemlerinden, kararlarından ve sonuçlarından kendilerini ve başkalarını sorumlu tutar. Seçimleri için cevap vermekten çekinmezler. Aynı şekilde, herkesi işlerinin sahipliğini almaya teşvik ederler.

Kültürde şeffaflık oluşturmak için ekiplerini karar verme sürecine dahil ederler. Katkılarını ararlar ve farklı bakış açılarına değer verirler. Bu kapsayıcı yaklaşım, bireylerin kendilerini değerli, işitilmiş ve kuruluşun hedeflerine katkıda bulunmak üzere yetkilendirilmiş hissettikleri için çalışanların katılımını teşvik eder.

Otantik Liderler Dönüştürücü ve İşlemsel İlişkiler Arıyor

Otantik liderler anlamlı ilişkilerin değerini bilirler. İşlemsel etkileşimlerden ziyade ilişkisel veya dönüştürücü etkileşimlerde bulunurlar.

İşlemsel ilişkiler tipik olarak, daha derin bağlantılar veya uzun vadeli karşılıklı büyüme oluşturmaya çok az vurgu yaparak mal, hizmet veya iyilik alışverişine odaklanır.

Öte yandan, otantik liderler, güvene dayalı gerçek bir bağlantı ve ilgili herkesin karşılıklı refahı ve gelişimine odaklanma ararlar. İlişkilere yönelik bu yaklaşım, empati, aktif dinleme ve karşılıklı anlayış ve destek arzusunu içerir.

Otantik liderler, kişisel ve profesyonel gelişime, işbirliğine ve ortak başarıya yol açabilecek anlamlı bağlantıları beslemeye öncelik verir.


Otantik liderlik, kişisel farkındalığı, kişisel gelişimi ve başkalarının refahı ve gelişimi için gerçek bir ilgiyi vurgular. Kendine karşı dürüst olmayı, şeffaflık ve bütünlük sergilemeyi ve liderlik ettiğin kişilerle olumlu ilişkiler geliştirmeyi içerir.

Otantik liderliği gerçekten somutlaştıran liderler bulmak nadir olsa da, bu niteliklere sahip olanlar, kuruluşlarını ve liderlik ettikleri insanları önemli ölçüde etkiler. Liderliğiniz için özgünlüğü benimsemeyi düşünün.


Kaynak : https://worldnewsera.com/news/career-jobs/authenticity-the-key-to-great-leadership-and-how-to-embrace-it/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir